E-İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir? - E-Fatura Zorunluluğu

E-İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

İhracat faturası, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan mal veya hizmet satışlarında kullanılan bir belgedir. Satıcının, alıcının ve malın/hizmetin ayrıntılarını içeren bir fatura türüdür. İhracat faturası, ihracatçı firmanın mal veya hizmet bedelini tahsil etme hakkını belgeler ve gümrük işlemleri sırasında gereklidir. İhracat faturaları e-ihracat faturası olarak da kesilebilmektedir. E-ihracat faturaları genellikle e-ticaret ile yurt dışına yapılan satışlarda kesilir.

E-İhracat Faturasının Kesildiği Durumlar

E-İhracat faturası, e-ticaret yoluyla ülke dışarısına yapılan satışlarda kesilen dijital fatura türü olarak tanımlanabilir. İhracat süreçlerinde 3 farklı faturalama yöntemi kullanılır. Geleneksel ihracatta kesilen ve gümrük çıkış beyannamesi ile beraber gönderilen matbu faturalar, bu yöntemlerden klasik olanıdır.

Yazımızın konusu olan e-ihracat faturası ise, ülke dışarısına yapılan satışlarda satıcı tarafın kestiği ve gümrük çıkış beyannamesi ile beraber elektronik ortamda teslim edilen fatura türüdür. E-ihracat faturası matbu faturadan farklı olarak online gönderim yapılmasıyla öne çıkar.

Diğer bir yöntem ise, mikro ihracat sürecinde kesilen faturadır. Mikro ihracat kavramı, 300 kilogram ağırlık ya da 15 bin euro değerden daha az olan ihracatlar için kullanılır. Mikro ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi yine hazırlanmaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken, mikro ihracatta e-arşiv faturası düzenlenir.

E-İhracat Faturasında Bulunması Gereken Bilgiler

Bir e-ihracat faturasında bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Ürün veya hizmetin teslim yeri
 • Ürün veya hizmetin miktarı, ağırlığı, uzunluğu
 • Ürün veya hizmetin bedelinin ödeme yeri
 • Satıcı tarafın vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ürün veya hizmetin birim fiyatı
 • GTİP numarası
 • Ürün veya hizmetin birim x fiyat hesabıyla toplam satış bedeli
 • Gümrük takip numarası
 • Ürün veya hizmetin konulduğu kabın cinsi, markası
 • Alıcı tarafın firma unvanı
 • Ürün veya hizmetin gönderim yöntemi (Kara, hava, deniz)
 • Alıcı taraf firma değilse kişi bilgileri
 • Ürün veya hizmetin teslim şartları
 • Alıcı tarafın kendi ülkesindeki vergi mükellefiyeti bilgileri
 • Hesap numarası (IBAN ya da swift)
 • Ödeme tarzı (Peşin, taksit)

E-İhracat Faturası Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • E-fatura mükellefleri, e-ihracat faturalarını e-fatura formatında düzenlemek zorundadır. 
 • Şirketler yurt içi satışlarda KDV’li faturalar kullanırken, e-ihracat faturaları KDV muafiyetli olarak düzenlenir.
 • Bedelsiz ihracatta mal çıkışı için hazırlanacak e-ihracat faturası, gümrük beyannamesinin durumuna göre şekillendirilir.
 • E-arşiv mükellefleri, eğer hizmet ihracatı yapıyorlarsa e-arşiv faturası düzenlemeli, aksi takdirde basılı bir fatura kullanabilirler.
 • E-ihracat faturalarında, ürün veya malın açıklaması doğru ve eksiksiz bir şekilde yer almalıdır.
 • Bu faturalar, İngilizce, Türkçe veya farklı bir dilde düzenlenebilir.
 • Gümrük beyannamesinde sunulan bilgiler ile faturadaki veriler arasında tutarlılık olmalıdır. Aksi takdirde, e-ihracat süreçlerinde aksaklıklar yaşanabilir.
 • Serbest bölgedeki alıcılar e-fatura mükellefi ise, faturanın dijital ortamda iletilmesi gereklidir.
 • Proforma fatura, bir kesinti belgesi olarak kabul edilmez; bu nedenle kağıt formatında düzenlenebilir.
 • Mikro ihracat kapsamında kargo şirketleri ile ürün gönderimi yapan şirketler, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) kapsamına dahildir. Bu tür ihracatlar henüz e-fatura sistemine dahil olmadığından, bu işlemler için basılı bir fatura düzenlenmelidir.
 • E-ihracat kapsamında alınan siparişler mikro ihracat kapsamına dahil ediliyorsa, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile düzenlenir. E-ihracat fatura iptali durumunda, satışın iptal edildiği tarih ve saat ile iade edilen mal ve ürün hakkındaki bilgiler düzenlenmelidir. İptal işlemlerini takiben, KDV ile ilgili gerekli prosedürlerin titizlikle uygulanması gerekmektedir.
İlginizi Çekebilir:   Otel ve Konaklama Sektörü İçin E-Fatura Geçiş Zorunluluğu

E-İhracat Faturası Kesme Yöntemleri

E-İhracat faturası kesme süreçleri, uluslararası ticarette önemli bir süreçtir. Farklı yöntemlerle düzenlenebilir. İşte bu yöntemler:

Kağıt Fatura

Kağıt fatura, geleneksel bir yöntem olup, elle ya da bilgisayar aracılığıyla hazırlanır. Daha sonra fiziksel olarak müşteriye gönderilir. Türkiye’den yurtdışına yapılan satışlarda tercih edilen bir yöntemdir.

E-Arşiv Fatura

E-arşiv fatura, dijital bir formatta hazırlanır ve özel entegrasyonlarla saklanır. E-arşiv mükellefleri tarafından kullanılır. Bu faturalar, elektronik ortamda muhafaza edilir ve müşterilere elektronik yollarla iletilir.

E-Fatura

E-fatura, tüm mükellefler için zorunlu olan bir elektronik fatura türüdür. Gelir İdaresi Başkanlığı ile entegre olarak düzenlenir ve online olarak saklanır. E-fatura, iş süreçlerini hızlandırarak, kağıt israfını önler ve çevresel etkiyi azaltır.

Bu yöntemler arasında seçim, şirketin özelliklerine, müşteri tercihlerine ve yürüttüğü uluslararası ticaretin niteliğine bağlı olarak değişebilir.

E-İhracat Faturası ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

E-İhracat faturaları, uluslararası ticaret yapan şirketler için önemli bir belge türüdür. İşte bu konuda sıkça sorulan bazı sorular ve cevapları:

E-İhracat Faturasının İptali Nasıl Yapılır?

E-İhracat faturasının iptali durumunda, satışın iptal edildiği tarih ve saat ile iade edilen mal ve ürüne ilişkin bilgiler düzenlenmelidir. Bu bilgiler, güncellenmiş bir faturada yer almalıdır. Ardından, KDV için gerekli prosedürlerin titizlikle takip edilmesi önemlidir. İptal işlemleri, vergi mevzuatına uygun olarak yapılmalıdır.

E-İhracat Faturası Kimlere Zorunlu?

E-İhracat faturası, Türkiye’den yurtdışına mal veya hizmet satışı yapan tüm şirketler için zorunludur. Bu, ihracat yapan firmaların e-ihracat faturaları düzenlemesi gerektiği anlamına gelir. Eğer bir firma yurtdışına mal satıyorsa, bu faturayı kesmek yasal bir gerekliliktir.

KDV’siz E-İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

KDV’siz e-ihracat faturası, yurtdışına yapılan satışlarda uygulanan bir vergi muafiyetidir. Firma, e-ihracat faturasını düzenlerken KDV hesaplamaz. Bu durum, sadece uluslararası ticarette geçerlidir. Firma, faturayı keserken bu muafiyeti dikkate almalıdır ve KDV tutarını sıfır olarak belirtmelidir.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut ERP programı DİA ile e-ihracat faturalarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz. DİA hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıda yer alan formu doldurabilirsiniz.

  Bilgi Formu

  DİA ile dakikalar içinde e-fatura kullanıcı olabilirsiniz.

  Bilgi için hemen formu doldurun, sizi arayalım.