E-İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir? - E-Fatura Zorunluluğu

E-İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

Bir ülkeden diğerine yapılan mal veya hizmet satışlarını belgeleyen e-ihracat faturası önemli bir evraktır. Peki, e-ihracat faturası nedir ve e-fatura ihracat nasıl kesilir?Geleneksel ihracat faturalarının elektronik versiyonu olan bu fatura türü, özellikle e-ticaret yoluyla yurt dışına yapılan satışlarda kullanılır. E-ihracat faturaları; satıcının, alıcının ve satılan mal veya hizmetin detaylarını içerir. Bu faturalar, ihracatçı firmanın mal veya hizmet bedelini resmi olarak tahsil etme hakkını kanıtlar ve gümrük işlemleri sırasında büyük önem taşır. E-ihracat faturalarınıı düzenlemek, uluslararası ticaretteki yasal yükümlülükleri yerine getirmenin yanı sıra işlemlerin şeffaf ve düzenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bu sayede hem satıcı hem de alıcı için güvenli bir ticaret ortamı oluşturulur.

E-ihracat faturalarının düzenlenmesi, genellikle e-ticaret platformları veya özel yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu süreç, ihracat işlemlerinin hızlanmasına ve kolaylaşmasına katkıda bulunur. Ayrıca kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunar. Bu yazıda e-ihracat faturalarının ne olduğu ve nasıl düzenleneceği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Muhasebe Programı
Bulut ERP Programı
İlginizi Çekebilir:   İade Faturası Nedir?

E-İhracat Faturalarının Kesildiği Durumlar

E-ticaret yoluyla ülke dışarısına yapılan satışlarda kesilen e-İhracat faturası, dijital fatura türü olarak tanımlanabilir. İhracat işlemlerinde faturalama için 3 farklı yöntem kullanılır. Geleneksel ihracatta kesilen ve gümrük çıkış beyannamesi ile beraber gönderilen matbu faturalar, bu yöntemlerden klasik olanıdır.

Yazımızın konusu olan fatura ise, ülke dışarısına yapılan satışlarda satıcı tarafın kestiği ve gümrük çıkış beyannamesi ile beraber elektronik ortamda teslim edilen fatura türüdür. E-ihracat faturaları matbu faturadan farklı olarak online gönderim yapılmasıyla öne çıkar.

Diğer bir yöntem ise mikro ihracat sürecinde kesilen faturadır. Mikro ihracat kavramı, 300 kilogram ağırlık ya da 15 bin euro değerden daha az olan ihracatlar için kullanılır. Mikro ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi yine hazırlanmaktadır. Ancak bu noktada mikro ihracatta e-arşiv faturası düzenlenmesine dikkat etmektir.

E-İhracat Faturasında Bulunması Gereken Bilgiler

Uluslararası ticarette e-ihracat faturalarını düzenlemek önemli bir adımdır. Bu faturalar, hem satıcı hem de alıcı için gerekli bilgileri içermelidir. Peki “e-ihracat faturası nasıl düzenlenir?” E-ihracat faturalarında yer alması gereken zorunlu bilgiler şunlardır:

 • Ürün veya hizmetin teslim yeri
 • Ürün veya hizmetin miktarı, ağırlığı, uzunluğu
 • Ürün veya hizmetin bedelinin ödeme yeri
 • Satıcı tarafın vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ürün veya hizmetin birim fiyatı
 • GTİP numarası
 • Ürün veya hizmetin birim x fiyat hesabıyla toplam satış bedeli
 • Gümrük takip numarası
 • Ürün veya hizmetin konulduğu kabın cinsi, markası
 • Alıcı tarafın firma unvanı
 • Ürün veya hizmetin gönderim yöntemi (Kara, hava, deniz)
 • Alıcı taraf firma değilse kişi bilgileri
 • Ürün veya hizmetin teslim şartları
 • Alıcı tarafın kendi ülkesindeki vergi mükellefiyeti bilgileri
 • Hesap numarası (IBAN ya da swift)
 • Ödeme tarzı (Peşin, taksit)

Bedelsiz e-ihracat faturaları kesilirken de bu e-ihracat faturasında zorunlu alanların doldurulması gereklidir. Ancak ürün veya hizmetin bedeli yerine, bedelsiz olduğuna dair bir açıklama eklenmelidir. Bu, genellikle numune gönderimleri veya hediye olarak yapılan ihracatlarda kullanılır. Her durumda, faturanın, uluslararası ticaret kuralları ve ilgili ülkelerin mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi önemlidir.

E-İhracat Faturası Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

E-ihracat sürecinde faturaların düzenlenmesi, şirketler için kritik bir süreçtir. E-fatura zorunluluğu mükellefleri, e-ihracat işlemlerinde bu formatı kullanmak zorunda olup, KDV muafiyetli faturalar düzenlemelidirler. Bedelsiz ihracat ve e-arşiv mükellefleri için farklı kurallar geçerli olup, fatura içeriğinde ürün bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması şarttır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • E-fatura mükellefleri, ihracat işlemlerinde e-fatura zorunluluğu sebebiyle e-ihracat faturası düzenlemek zorundadır.
 • Şirketler yurt içi satışlarda KDV’li faturalar kullanırken, e-ihracat faturaları KDV muafiyetli olarak düzenlenir.
 • Bedelsiz ihracatta mal çıkışı için hazırlanacak fatura, gümrük beyannamesinin durumuna göre şekillendirilir.
 • E-arşiv mükellefleri, eğer hizmet ihracatı yapıyorlarsa e-arşiv faturası düzenlemeli, aksi takdirde basılı bir fatura kullanabilirler.
 • E-ihracat faturalarında, ürün veya malın açıklaması doğru ve eksiksiz bir şekilde yer almalıdır.
 • Bu faturalar, İngilizce, Türkçe veya farklı bir dilde düzenlenebilir.
 • Gümrük beyannamesinde sunulan bilgiler ile faturadaki veriler arasında tutarlılık olmalıdır. Aksi takdirde, e-ihracat süreçlerinde aksaklıklar yaşanabilir.
 • Serbest bölgedeki alıcılar e-fatura mükellefi ise, faturanın dijital ortamda iletilmesi gereklidir.
 • Proforma fatura, bir kesinti belgesi olarak kabul edilmez; bu nedenle kağıt formatında düzenlenebilir.
 • Mikro ihracat kapsamında kargo şirketleri ile ürün gönderimi yapan şirketler, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) kapsamına dahildir. Bu tür ihracatlar henüz e-fatura sistemine dahil olmadığından, bu işlemler için basılı bir fatura düzenlenmelidir.
 • E-ihracat kapsamında alınan siparişler mikro ihracat kapsamına dahil ediliyorsa, Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile düzenlenir. E-fatura iptali durumunda, satışın iptal edildiği tarih ve saat ile iade edilen mal ve ürün hakkındaki bilgiler düzenlenmelidir. İptal işlemlerini takiben, KDV ile ilgili gerekli prosedürlerin titizlikle uygulanması gerekmektedir.
İlginizi Çekebilir:   İade Faturası Nedir?

E-İhracat Faturası Kesme Yöntemleri

Peki, e-ihracat faturası nasıl düzenlenir? İlgili faturanın kesilme süreçleri, uluslararası ticarette önemli bir süreçtir. Farklı yöntemlerle düzenlenebilir. İşte bu yöntemler:

Kağıt Fatura

Kağıt fatura, geleneksel bir yöntem olup, elle ya da bilgisayar aracılığıyla hazırlanır. Daha sonra fiziksel olarak müşteriye gönderilir. Türkiye’den yurtdışına yapılan satışlarda tercih edilen bir yöntemdir.

E-Arşiv Fatura

E-arşiv fatura, dijital bir formatta hazırlanır ve özel entegrasyonlarla saklanır. E-arşiv mükellefleri tarafından kullanılır. Bu faturalar, elektronik ortamda muhafaza edilir ve müşterilere elektronik yollarla iletilir.

E-Fatura

E-faturaya geçme tüm mükellefler için zorunlu olan bir süreçtir. Gelir İdaresi Başkanlığı ile entegre olarak düzenlenir ve online olarak saklanır. E-fatura zorunluluğu, iş süreçlerini hızlandırarak, kağıt israfını önler ve çevresel etkiyi azaltır. Bu yöntemler arasında seçim, şirketin özelliklerine, müşteri tercihlerine ve yürüttüğü uluslararası ticaretin niteliğine bağlı olarak değişebilir.

Muhasebe Programı
Bulut ERP Programı
İlginizi Çekebilir:   İade Faturası Nedir?

E-İhracat Faturaları ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

E-İhracat faturaları, uluslararası ticaret yapan şirketler için önemli bir belge türüdür. İşte bu konuda sıkça sorulan bazı sorular ve cevapları:

E-İhracat Faturasının İptali Nasıl Yapılır?

Faturanın iptali durumunda, satışın iptal edildiği tarih ve saat ile iade edilen mal ve ürüne ilişkin bilgiler düzenlenmelidir. Bu bilgiler, güncellenmiş bir faturada yer almalıdır. Ardından, KDV için gerekli prosedürlerin titizlikle takip edilmesi önemlidir. İptal işlemleri, vergi mevzuatına uygun olarak yapılmalıdır.

E-İhracat Faturası Kimlere Zorunlu?

İlgili fatura, Türkiye’den yurtdışına mal veya hizmet satışı yapan tüm şirketler için zorunludur. Bu, ihracat yapan firmaların e-ihracat faturaları düzenlemesi gerektiği anlamına gelir. Eğer bir firma yurtdışına mal satıyorsa,e-ihracat faturası kesmek yasal bir gerekliliktir.

KDV’siz E-İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

KDV’siz fatura, yurtdışına yapılan satışlarda uygulanan bir vergi muafiyetidir. Firma, faturasını düzenlerken KDV hesaplamaz. Bu durum, sadece uluslararası ticarette geçerlidir. Peki, bedelsiz e-ihracat faturası nasıl kesilir? Firma, faturayı keserken bu muafiyeti dikkate almalıdır ve KDV tutarını sıfır olarak belirtmelidir.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut ERP programı DİA ile e-ihracat faturalarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz. E-fatura zorunluluğu kapsamındaysanız ya da DİA hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıda yer alan formu doldurabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://www.efaturazorunlulugu.com/serbest-bolgeye-e-fatura-nasil-kesilir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

  Bilgi Formu

  DİA ile dakikalar içinde e-fatura kullanıcı olabilirsiniz.

  Bilgi için hemen formu doldurun, sizi arayalım.